TAV21 - Rear brake
Drawing Number Part Code Part Name Description Quantity
TAV21.01 0801.41.100 Brake lever - rear   1
TAV21.02 0801.41.095 Return spring   1
TAV21.03 0797.41.085 Screw - special   1
TAV21.04 0011.52.160 Washer id6.4 x od13 x 1.5 6
TAV21.05 0802.91.280 Pin d6 1
TAV21.06 0011.01.330 Split pin A1.5 x 15 2
TAV21.07 0802.91.270 Brake rod fork   1
TAV21.08 0170.80.283 Nut M7x5 2
TAV21.09 0801.41.210 Brake control rod   1
TAV21.10 0797.41.025 Pin d7 1
TAV21.11 0797.41.215 Brake rod fork   1
TAV21.12 0801.41.215 Washer id7.5 x od12 x 1.0 1
TAV21.13 0797.41.308 Brake pump - rear   1
TAV21.14 71502.1641 Screw M6x30 2
TAV21.15 0204.03.090 Distance piece id6.5 x od12 x 3.0 2
TAV21.16 0056.91.050 Nut M6 2
TAV21.17 0795.39.739 Pump gasket set   1
TAV21.18 0795.39.679 Return spring   1
TAV21.19 0795.39.678 Brake bowl   1
TAV21.20 0797.41.358 Pump control lever   1
TAV21.21 0797.39.705 Lever pin set   1
TAV21.22 0820.39.676 Brake fluid cap -rear (complete)   1
TAV21.23 0820.39.711 Bellows   1
TAV21.24 0801.41.435 Brake line - rear (flexible) L=320 1
TAV21.25 0796.54.184 Screw - special   4
TAV21.26 0795.54.116 Washer   9
TAV21.27 0797.41.090 Rubber grommet   1
TAV21.28 0796.54.116 Stop switch   1
TAV21.29 71502.1631 Screw M6x20 1
TAV21.30 73463.0664 Washer - spring A6.4 1
TAV21.31 0801.41.445 Twin control - rear brake   1
TAV21.32 0801.41.425 Brake line - rear (flexible) L=445 1
TAV21.33 0801.80.050 Plate   1
TAV21.34 0799.37.800 Brake caliper R.H.   1
TAV21.35 0795.39.741 Caliper gasket set   1
TAV21.36 0795.39.656 Brake pad MF02 soft 2
TAV21.36 0960.39.656 Brake pad MF01 hard 2
TAV21.37 0795.39.742 Pin replacement set   1
TAV21.38 0795.39.652 Piston   2
TAV21.39 0795.39.657 Cover - brake caliper   1
TAV21.40 0795.39.787 Brake bleeder valve   2
TAV21.41 71502.2615 Screw M10x50 2
TAV21.42 0795.37.090 Screw M10x30 2
TAV21.43 73463.1083 Washer A10.5 2
TAV21.44 0023.37.153 Washer id10.5 x od18 x 1.0 2
TAV21.45 0795.37.092 Washer id10.2 x od17 x 0.2 1
TAV21.45 0795.37.094 Washer id10.2 x od17 x 0.3 1
TAV21.45 0795.37.098 Washer id10.2 x od17 x 0.8 1
TAV21.45 0795.37.096 Washer id10.2 x od17 x 0.5 1